Tjänster

Nedan finner ni några av de tjänster vi erbjuder våra kunder

För entreprenörer

För fastighetsägare

För entreprenörer

För dig som entreprenör finns vi på Fröidh Säkerhetskonsult som en konsulterande och rådgivande resurs gällande säkerhetstekniska system. Vare sig du är ute efter en projektledares ansvar eller är i behov av tekniskt stöd inom brand- och utrymningslarm finns vi till din tjänst.

Fröidh Säkerhetskonsult har lång och bred erfarenhet inom brand- och utrymningslarm och vi ger våra kunder en resurs som kan stötta inom de flesta områden. Oavsett vad du har för behov med ditt projekt tar vi fram skräddarsydda lösningar anpassade för just din verksamhet. Nedan finner du de tjänster vi erbjuder för dig som entreprenör:

 • Företagsutveckling
 • Projektledning
 • Utarbetande av processer och rutiner för uppfyllnad av lag och normkrav
 • Provningsledning/ Samordning samordnade funktions provningar.
 • Teknikstöd inom området brand- och utrymningslarm kopplat mot en bred kunskap av flertalet på marknaden förekommande brand- utrymningslarmssystem
 • Upprättande av teleregistrering, installationsritningar, Orientering- och Serviceritningar.
 • Utbildning 

För fastighetsägare

För dig som fastighetsägare stannar inte ansvaret vid att uppfylla alla krav för tekniska säkerhetslösningar, utan fastighetsägaren har också ett indirekt ansvar för de boendes hälsa och säkerhet.

Vi på Fröidh Säkerhetskonsult hjälper dig som fastighetsägare att säkerställa att era säkerhetslösningar uppfyller normer och lagkrav. Vi kan även hjälpa till med provning av larmsystem, utföra inventering av teletekniska anläggningar och vi kan när som helst träda in som stödresurs där det behövs. 

 • Projektledning
 • Installationssamordning 
 • Stödresurs för drifttekniker och anläggningsskötare brand- och utrymningslarm
 • Beställarrepresetant vid normbesiktning
 • Behovsanalys, förstudie och utformning av brand- och utrymningslarmssystem utefter kravställning och gällande regler och normer
 • Beställarstöd vid framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av säkerhetssystem samt utvärdering och analys av inkomna anbud
 • Inventeringar och dokumentation av teletekniska anläggningar
 • Framtagande av processer och rutiner för uppfyllnad gentemot lag och normkrav
 • Utbildning för anläggningsskötare och övriga kundanpassade utbildningar