Om oss

Fröidh Säkerhetskonsult ska med sin expertis och erfarenhet bistå sina uppdragsgivare med konsultation och rådgivning inom säkerhetsområdet och för teletekniska anläggningar.

Ett tryggare samhälle - sedan 2019

Fröidh Säkerhetskonsult AB startades år 2019 av Magnus Fröidh. Med säte i Tärnsjö levererar vi konsulttjänster inom byggnadstekniskt brandskydd, brand- och utrymningslarm. Certifiering av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering (SBSC) är en viktig del av bolagets vision om ett brandsäkrare Sverige och ett tryggare samhälle. Certifieringen gör att ni som kunder får ett bra kvitto på vår kunskap och kvalité för en långsiktigt lönsam och trygg affär.

Vi arbetar till största del i uppdrag inom Stockholm och Uppsala men försöker alltid att tillgodose våra kunders behov och åtar oss uppdrag även inom andra delar av landet.

Behöriga ingenjörer brandlarm

Fröidh Säkerhetskonsult har idag två certifierade behöriga ingenjörer brandlarm i enlighet med normkrav SBF 1007:5. Med rätt utbildning och omfattande kompetens är vi behöriga att för dig som kund verifiera att installerade säkerhetslösningar uppfyller ställda krav och upprätthåller avsedd funktion.

Vår certifierade personal genomgår regelbundna kontroller och utbildningar för att ständigt vara uppdaterade på nyheter och förändringar inom det aktuella området.

Behöver du hjälp med din nuvarande säkerhetsanläggning eller har frågor kring projektering? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Kreditvärdighet