För din säkerhet

Specialister på byggnadstekniskt brandskydd, brand- och utrymningslarm.

Specialister på byggnadstekniskt brandskydd, brand- och utrymningslarm.

Fröidh Säkerhetskonsult har sedan 2019 bedrivit konsultverksamhet inom säkerhet och byggnadstekniskt brandskydd. Med hög expertis och erfarenhet bistår vi våra uppdragsgivare med konsultation och rådgivning kopplat mot säkerhetssystem och teletekniska anläggningar. Vi levererar kompletta säkerhetslösningar och finns med under hela processen – från projektering, installation och dokumentation till support och löpande underhåll. Vår långa erfarenhet inom brand- och utrymningslarm gör oss både effektiva och leveranssäkra.

Våra tjänster

För entreprenörer

För fastighetsägare